U 19
Älby 
Stein  
  Sö 256
Älby 
Stein  
  Sö 257
Älby 
Stein  
  Sö 258
Älby 
Stein  
  Sö 259
Älby 
Stein  
  Sö 201
Älby 
Stein  
  Vg 206
Älgarås kyrka 
Kirchenglocke  
  Sm 25
Älghults kyrka 
Scharnierbeschlag  
  Sk 97
Älleköpinge 
Stein  
  Sö Fv1972;243
Älvesta 
Kammfragmente  
  Ög HedvallMenander494
Älvestads kyrka 
Grabplatte  
  Ög HedvallMenander496
Älvestads kyrka 
Grabplatte  
  Ög HedvallMenander497
Älvestads kyrka 
Grabplatte  
  Ög 41
Älvestads kyrka 
Stein  
  U 1148
Älvkarleby kyrka 
Stein  
  Vg 196
Älvsborg 
Grabplatte  
  Vg 253
Älvsereds kyrka 
Kirchenglocke  
  U 116
Älvsunda 
Stein  
  U 117
Älvsunda 
Stein  
  U 118
Älvsunda 
Stein  
  U 119
Älvsunda 
Stein  
  U 1160
Ändersta 
Stein  
  U 356
Ängby 
Stein  
  U 60
Ängby 
Stein  
  U ATA5923/69
Ängby 
Stein  
  U 478
Ängby 
Stein  
  U 916
Ängeby 
Stein  
  U 1139
Ängvreta 
Stein  
  U 715
Ännesta 
Stein  
  U 1013
Ärentuna kyrka 
Stein  
  U 1014
Ärentuna kyrka 
Stein  
  U 1015
Ärentuna kyrka 
Stein  
  Sö 333
Ärja ödekyrka 
Stein  
  Sö 334
Ärja ödekyrka 
Stein  
  Sö 335
Ärja ödekyrka 
Stein  
  Sö 185
Ärnäs 
Stein  
  Sö 186
Ärnäs 
Stein  
  U Fv1990;32B
Ärnevi 
Stein  
  Sö 157
Ärsta 
Stein  
  Vs 21
Äs 
Stein  
  U 1106
Äskelunda 
Stein  
  U 1107
Äskelunda 
Stein  
  Nä 30
Äversta 
Stein